ZATVORENA SAVJETOVANJA

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU O NACRTU ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA GAREŠNICE TE O NACRTU ODLUKE O MJERAMA ZA SPREČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA I MJERAMA ZA UKLANJANJE ODBAČENOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA GAREŠNICE

Na web stranici Grad Garešnice objavljuje se Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Garešnice i Nacrt Odluke  o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Garešnice te se poziva zainteresirana javnost na savjetovanje o istima.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi biti će pregledani i razmotreni te će se o istima sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti objavljeno na web stranici Grada Garešnice.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Garešnice

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Garešni

 

Nacrt Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Garešnice

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Garešnice

Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Garešnice

Obrazac sudjelovanja u svjetovanju o nacrtu Odluke  o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Garešnice

 

Obavijest o javnom uvidu u Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Garešnice za razdoblje od 2017. – 2022. godine

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja Plana gospodarenja otpadom Grada Garešnice za razdoblje od 2017. do 2022. godine

 

Obrazac sudjelovanja zainteresirane javnosti - link 

Odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade - link

Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Odluke o određivanju vrijednosti boda za obračun  komunalne nakande - link

 

Nacrt Odluke o komunalnom redu

Obrazac sudjelovanja javnosti u postupku izrade Odluke o komunalnom redu

 

Nacrt Strategije upravljanja imovinom Grada Garešnice za razdoblje od 2020. – 2026. godine

Strategija upravljanja imovinom 2020.-2026.

Obrazac-javnost-misljenja-prijedlozi-i-primjedbe-1-1

 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Garešnice

----------------------------------------------------------------------------------------------

Nacrt Statuta 2021.-SAVJETOVANJE

GRAD GAREŠNICA

  • Vladimira Nazora 20A
  • 43280 Garešnica
  • MB: 02555000
  • OIB: 58382750026
  • IBAN: HR5824020061811900008

 

INFO KONTAKTI

  • Tel: 043 675 930
  • Faks: 043 531 568
  • E-mail: grad@garesnica.hr
  • E-mail: gradonacelnik@garesnica.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka