Gym

JEDINSTVENI DIGITALNI PRISTUPNIK

 • Grad Garešnica uključila se u uspostavu Jedinstvenog digitalnog pristupnika sukladno Uredbi (EU) 2018/1724 Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika za pristup informacijama, postupcima, uslugama podrške i rješavanja problema te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012, kao i Direktivi 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu.

 • Jedinstvenim digitalnim pristupnikom Grad Garešnica želi omogućiti pristup svim svojim uslugama i informacijama o pravima, obvezama i pravilima utvrđenima u pravu Unije i nacionalnom zakonodavstvu, a koje su primjenjive na korisnike koji ostvaruju ili namjeravaju ostvariti svoja prava koja proizlaze iz prava Unije u pogledu unutarnjeg tržišta u područjima navedenima u Prilogu I. Uredbe.

      1.TURIZAM


      2.NASELJA I MJESNI ODBORI

      Naselja u sastavu Grada Garešnice su:

 • Ciglenica, Dišnik, Duhovi, Garešnica, Garešnički Brestovac, Gornji Uljanik, Hrastovac, Kajgana, Kaniška Iva, Kapelica, Mala Bršljanica, Mali Pašijan, Malo Vukovje, Rogoža, Tomašica, Trnovitički Popovac, Uljanički Brijeg, Uljanik, Velika Bršljanica, Veliki Pašijan, Veliki Prokop, Veliko Vukovje i Zdenčac.

  

      Mjesni odbori na području Grada Garešnice su:

 • Ciglenica, Dišnik, Garešnica, Garešnički Brestovac, Hrastovac, Kajgana, Kaniška Iva, Mali Pašijan, Malo Vukovje, Rogoža, Tomašica, Trnovitički Popovac, Uljanik, Velika Bršljanica, Veliki Pašijan, Veliki Prokop, Zdenčac 

       https://garesnica.eu/index.php/vodic/194-mjesni-odbori.html 


     3. LOKALNI RAZVOJ I POSLOVNE USLUGE – http://www.pc-garesnica.hr 


     4. KOMLUNALNE USLUGE – https://komunalac-garesnica.hr 


     5. USLUGE - SOCIJALNA SKRB

 • Temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Garešnice („Službeni glasnik Grada Garešnice“ broj 6/22 i 12/22) socijalno ugroženi građani Grada Grešnice koji zbog podmirenja izvanrednih životnih troškova nastalih zbog trenutačnih životnih okolnosti ili općenito zbog teške životne situacije nisu u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe, mogu ostvariti pravo na jednokratnu novčanu pomoć.

 • Jednokratna novčana pomoć može se odobriti do iznosa koji podmiruje potrebu, a najviše do iznosa dvije osnovice za izračun drugih naknada u sustavu socijalne skrbi za samca, odnosno tri osnovice za kućanstvo.

      Uz zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć potrebno je priložiti:

 • dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Garešnice,
 • dokaz o visini prihoda u posljednja tri mjeseca za sve članove kućanstva (potvrda Porezne uprave)
 • izjavu o broju članova kućanstva
 • dokaz o prebivalištu na području Grada Garešnice (preslika osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu).


 • Zahtjev se može predati u pisanom obliku neposredno u Gradskoj upravi Grada Garešnice, Vladimira Nazora 20A, poslati poštom, dostaviti elektroničkim putem ili izjaviti usmeno na zapisnik.

 • O podnesenom zahtjevu nadležni Upravni odjel donosi rješenje u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

 • Ako je potrebno provoditi ispitni postupak, nadležni Upravni odjel donosi rješenje u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

         ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI - JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM GRAĐANIMA  (.docx)


      USLUGE  - NAKNADE ZA NOVOROĐENČAD

 • Grad Garešnica osigurava naknade za novorođenčad s prebivalištem na području Grada Garešnice. Odluku o visini naknade i uvjetima za ostvarivanje prava za svaku godinu posebnom odlukom utvrđuje gradonačelnik.

      Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi roditelj/skrbnik djeteta. Uz zahtjev je potrebno priložiti:

 • rodni list za dijete
 • Uvjerenje o prebivalištu za dijete
 • presliku osobne iskaznice roditelja/skrbnika podnositelja zahtjeva
 • presliku kartice transakcijskog računa u banci.

      Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu neposredno u Gradskoj upravi Grada Garešnice, Vladimira Nazora 20A,poštom ili elektroničkim putem.

     ZAHTJEV-ZA-OSTVARIVANJE-PRAVA-NA-NAKNADU-ZA-NABAVU-OPREME-NOVOROENOG-DJETETA  (.doc)


     USLUGE  - POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI U GRADU GAREŠNICI 


 

GRAD GAREŠNICA

Vladimira Nazora 20A

43280 Garešnica

MB: 02555000

OIB: 58382750026

IBAN: HR5824020061811900008

 

 INFO KONTAKTI

Tel: 043 675 930

Faks: 043 531 568

E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odluka o radnom vremenu  (.docx)

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Johan Hima

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA- opširnije

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI MREŽNIH STRANICA GRADA GAREŠNICE


JEDINSTVENI DIGITALNI PRISTUPNIK