Javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Garešnice

  • Published in VIJESTI

Na temelju članka 188. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13), članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i članka 2. Zaključka Gradonačelnika Grada Garešnice (Klasa: 350-02/14-01/2, Ur.broj: 2123/01-02-14-22 od 19. prosinca 2014. godine), Upravni odjel za gospodarstvo i opće poslove kao nositelj izrade, objavljuje javnu raspravu o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Garešnice.

Prijedlog možete preuzeti ovdje. 

Prijedlog Knjige 1. možete preuzeti ovdje.

Prijedlog Knjige 2. možete preuzeti ovdje.

GRAD GAREŠNICA

  • Vladimira Nazora 20A
  • 43280 Garešnica
  • MB: 02555000
  • OIB: 58382750026
  • IBAN: HR5824020061811900008

 

INFO KONTAKTI

  • Tel: 043 675 930
  • Faks: 043 531 568
  • E-mail: grad@garesnica.hr
  • E-mail: gradonacelnik@garesnica.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Kako do nas