Logo

Prostorno – planska dokumentacija Grada Garešnice

0.Prostorni plan uređenja Grada Garešnice - opći dio

0I.Prostorni plan uređenja Grada Garešnice - Tekstualni dio

1. Korištenje i namjena površina

2.a Infrastrukturni sustavi - Telekomunikacije

2.b Infrastrukturni sustavi - Plinoopskrba

2.c Infrastrukturni sustavi - Elektroenergetika

2.d Infrastrukturni sustavi - Vodoopskrba

2.e  Infrastrukturni sustavi - Odvodnja

3. Uvjeti korištenja uređenja i zaštite prostora

 

4.a Ciglenica

4.b Dišnik

4.c Duhovi

4.d Garešnica

4.e G.Brestovac

4.f Gornji Uljanik

4.g Hrastovac

4.h Kajgana

4.i Kaniška Iva

4.j Kapelica

4.k Mala Bršljanica

4.l Mali Pašijan

4.m Malo Vukovje

4.n Rogoža

4.o Tomašica

4.p Trnovitički Popovac

4.q Uljanički Brijeg

4.r Uljanik

4.s Velika Bršljanica

4.t Veliki Pašijan

4.u Veliki Prokop

4.v Veliko Vukovje

4.w Zdenčac

www.garesnica.hr / www.garesnica.eu